Pojďme pomoc Rudovi!!!!!!

  • Číst 951 krát

PETICE za zmírnění trestu, či udělení milosti Rudolfu Schweserovi (dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním).
I tvůj hlas je důležitý!!!!
My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme o zmírnění trestu v případě odsouzeného Rudolfa Schwesera, nar. 09.06.1962, bytem trvale Karviná, Ráj, Dačického 578, který byl po 13 let trvajícím soudním řízení odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve lhůtě 5 let, a to rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.07.2017 (č.j. 48 T 2/2008-4557) za spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst.1, odst.2 písm. a), odst.3 tr. zák. Žádáme Vás o zmírnění trestu na podmínku s nejdelší možnou zkušební dobou, anebo milost. Více na a prosíme o podpisy