Co všechno nevíte o gramofonu?

  • Číst 10207 krát

Vinyly se vrací, vinyly se opět dostávají do módy a s nimi i potřebná elektronika k poslechu a to jsou gramofony. Sám jsem se ke gramofonu vrátil před pár měsíci díky kamarádovi Ivanovi. Je to zážitek, až obřad, vyndat vinyl z obalu, položit desku na talíř, projet na volno vinyl a pomocí speciálního antistatického kartáče setřít statický prach, spustit přenosku na vinyl…a pak jsem si položil otázku – mám vše dobře nastavené??
Správně nastavit gramofon je opravdu alchymie, myslíte si, že je jednoduché jen vyměnit jehlu? Zapomeňte na to!! Vyrovnat přítlak? Ani náhodou!! Ohlížel jsem se na internetu po nějakém servisu, nejlépe v Plzni, ale nic moc jsem nenašel, až jsem dostal doporučení na Pavla Angelova. Slovo dalo slovo a přivezl jsem k němu mojí NC 470 s novou jehlou. Pavel byl velice ochotný a gramofon mi seřídil a výsledek je doma opravdu znát. Teď mě ještě čeká fáze výměna audiokabelů.
Pavel ví o gramofonech snad všechno a tak jsem ho vyzpovídal a o jeho odpovědi se s vámi rozdělím. Kdo máte gramec, určitě si těch pár minut k přečtení najděte.

Pavle, zeptám se vás na úvod, pamatujete si na váš první gramofon?
Velice dobře si pamatuji, byl to kufříkový gramofon TESLA GE 101 s krystalovou přenoskou bez jakékoliv možnosti nastavení, kde ozvučnice byla horní kryt gramofonu. Samozřejmě podle toho hrál. Hrál jsem na něj do omrzení desku Rangers

GRAMEC 01

Máme gramofony s klasickým a tangenciálním ramenem, jaký je v tom rozdíl a co s čím získáme?
Tangenciální raménka se méně často vyskytující na gramofonech Výhodou těchto ramének je nízká odchylka bočního snímacího úhlu. Mají tedy nízkou náročnost na nastavení přenosky a dochází tedy k vyváženému stereofonnímu poslechu. Záleží samozřejmě na samotném zpracování přístroje osazeným těmito raménky. U tangenciálních ramének nedochází k odstředivé síle na hrot, a proto není třeba antiskating.
Radiální raménka na rozdíl o tangenciálních ramének jsou náročná na nastavení, vzhledem k tomu, že se snímaný úhel s tečnou při přehrávání neustále mění a tím dochází k chybám při reprodukci. Tento typ ramének je nejrozšířenější a můžete ho nalézt na většině prodávaných gramofonů.

Gramofon není levná záležitost. Často jde o deseti tisícové částky a potřebuje údržbu, co se na gramofonu dá udržovat?

Gramofon je, stejně jako každé jiné řízení, potřeba průběžně udržovat. Primárně jde čistotu samotného šasi, hrotu přes případné mazání ložisek talíře, motorku, údržbu řemínku a všech pohyblivých částí. Pokud máte ke gramofonu manuál a jste zruční, pak zvládnete běžnou údržbu sami. Pokud si nejste jisti, je lepší vše přenechat odborníkům. Při laickém pokusu o údržbu totiž můžete způsobit více škody než užitku.
Ne každý typ gramofonu lze ve všech směrech a atributech nastavovat, některé levnější přístroje jsou dokonce této možnosti zbaveny. V lepším případě jsou přednastaveny v továrně pro jednoduchost a komfort uživatelů, v tom horším pro špatně řešenou konstrukci. Ty špatné si vlastně ani název gramofony nezaslouží, jedná se spíše o frézy, které s Vašimi gramodeskami provedou krátký a smutný proces. Hovoříme o těch levných, kterých je plný internet a prodávají se i v obchodních řetězcích s potravinami za pár tisícovek. Pokud máte jeden z nich doma, dál číst nemusíte.

Tak se na to koukneme podrobněji, když je toho tolik, co seřizujeme u ramene gramofonu a jaký to má vliv?

Správné nastavení gramofonu není úplně jednoduchou záležitostí a vyžaduje trocha studia, trpělivosti, zručnosti a také příslušenství v podobě šablon, šroubováku a případně i matematiky. Pokud nemáte čas a chuť, je lepší celou věc svěřit odborníkům.

Pokud chcete nastavení provést sami, bude Vás čekat následující:
Vyvážení gramofonu do vodorovné polohy
Uveďte gramofon do stabilní vodorovné polohy, poslouží Vám k tomu například speciální všesměrová vodováha určená pro gramofony.

Připojení a osazení přenosky k raménku
Pokud vlastníte gramofon s odnímatelným headshellem neboli skořepinou, demontujte jej od raménka. Z přenosky pro jistotu vyjměte hrot i s krytkou, aby při manipulaci nedošlo k poškození a připevněte přenosku ke skořepině. Následně připojte drátky ke konektorům přenosky dle barevného označení.

Nastavení efektivní délky raménka a montážní vzdálenost
Toto nastavení je poměrně složité a většinou se vyskytuje pouze u drahých high-endových konstrukcí. Většina gramofonů má tento parametr již pevně definovaný z výroby. U těchto gramofonů můžete zpravidla nastavit pouze přesah neboli overhang, jehož hodnotu naleznete v návodu k obsluze gramofonu.
K tomuto nastavení budete potřebovat šablonu nebo jiné měřítko v desetinách milimetru položené na talíř gramofonu, trpělivost a přesnost. Provádí se posunem přenosky v drážkách headshellu, tedy skořepiny, ve které je přenoska upevněna. Opět některé gramofony mohou mít tuto vzdálenost danou výrobcem bez možnosti nastavení.

Nastavení svislého snímacího úhlu
Jedná se prakticky o výškové nastavení raménka rovnoběžně s povrchem desky. Ne všechny gramofony toto nastavení umožňují.

Nastavení azimutu přenosky
Po uchycení přenosky do skořepiny je nutné také nastavit správnou kolmost chvějky vzhledem ke gramofonové desce. Chvějka by měla být z čelního pohledu naprostá kolmice. Můžete zkontrolovat pomocí zrcátka položeném pod chvějku, kde se případné odchylky projeví nejlépe.

Nastavení offsetového úhlu
U radiálních ramének je nutné nastavit tzv. „offsetový úhel“, což je prakticky odchylka bočního snímacího úhlu, ke kterému při reprodukci dochází a který má na svědomí zkreslení zvuku a rozchod signálu obou kanálů i o několik milisekund. U radiálních ramének se tato chyba vyskytuje prakticky vždy a dle nastavení úhlu na různých místech desky s různou četností výskytu. Účelem tohoto nastavení je tedy co největší potlačení tohoto jevu.
Nastavení přítlačné síly na hrot přenosky
Vertikální přítlaková síla na hrot ovlivňuje také kvalitu zvuku a při jejím nedodržení může navíc docházet k nadměrnému opotřebení gramodesek i samotného hrotu. Její velikost a maximální rozsah jsou určeny výrobcem přenosky a hrotu. Tyto hodnoty naleznete v manuálu. Pokud disponujete digitální nebo ruční váhou, nastavujete jednoduše pomocí závaží postupně až do požadované hodnoty.
Pokud ne a závaží na raménku je opatřeno stupnicí, je třeba nejprve pomocí závaží na konci gramofonového raménka uvést celé raménko do vyvážené polohy, až se samo rovnoměrně vznáší nad povrchem talíře. Poté potočíte pouze kroužkem se stupnicí do pozice „0“ a následně otočíte celým závažím na požadovanou hodnotu přítlačné síly. Přičemž stupnice je uváděna většinou v gramech.

Nastavení antiskatingu – boční síly na hrot
Vzhledem k tomu, že při přehrávání dochází zvláště u radiálních ramének k dostředivé síle, která posunuje raménko i přenosku směrem ke středu desky a hrot tak spočívá více na jedné straně drážky se záznamem levého kanálu, je třeba tuto dostředivou sílu vyrovnat úměrným tahem zpět tak, aby hrot byl co nejvíce ve středu drážky. Pokud tomu tak není, dochází k většímu opotřebení hrotu a chybě ve stereofonním poslechu.
U některých gramofonů je ještě antikating rozdělen na sférické a eliptické hroty, které vyžadují rozdílnou kompenzaci sil díky jejich tvaru a třecím silám. Některé gramofony mají nastavení antiskatingu manuální pomocí závaží a jejich nastavení je vždy uvedeno v manuálu k danému přístroji.

Jehla nebo lépe řečeno přenoska je nedílnou součástí, řekněte nám rozdíl mezi klasickou krystalkou a magnetodynamickou jehlou a co se seřizuje na ní?
Magnetodynamické gramofonové přenosky
Vyznačují se vysokou kvalitou zvuku založeném na principu kmitání magnetu mezi cívkami. Od toho názvy Moving Magnet většinou v nižší cenové třídě a Moving Coil ve vyšší cenové třídě. Osazeny jsou většinou minimálně diamantovým tipem nebo hrotem. Kategorie MM má výhodu v možnosti jednoduché výměny hrotu, která u přenosek MC většinou není možná.

MM přenosky mohou mít různé hroty
Sférické hroty
Hroty se zakulacenou kónickou špičkou. Díky tvaru nezapadnou tak hluboko do drážky jako hroty eliptické a podávají tedy méně detailů, ale zároveň poskytují méně adheze. Vhodné pro běžné použití,

Eliptické hroty
Kladou důraz na detail a jsou schopny reprodukovat i jemnější zvuky díky svému tvaru, který hlouběji a lépe zapadne do drážky gramofonové desky. Vhodné zvláště pro klasiku a referenční zvuk.

Krystalové přenosky
Starší a jednoduchá technologie přenosek založená na pohybu krystalového piezoměniče ve kterém vzniká díky pohybu a jeho deformaci elektrické napětí. Většinou bývají osazeny safírovým hrotem. Nevýhodou těchto přenosek a hrotů je krátká životnost, rychle opotřebovávají vinyl a poskytují nižší kvalitu reprodukce.

Setkal jsem se s výrazem tlak jehla tlačí na desku…. jaký je správný přítlak jehly? Závisí na tom i kvalita zvuku?

Tlak na hrot je velice důležitý, většinou bývá udáván v rozmezí od do, včetně doporučeného tlaku, který bývá spíše u horní hranice. U přenosek se sférickým hrotem bývá větší, též u magnetodynamických než u přenosek s pohyblivou cívkou. Pro optimální zvuk je to rozhodující. Navíc přítlaková síla na hrot má vliv i na kvalitu zvuku (např. při nedostatečné síle hrot nesleduje správně drážku desky a dochází ke zkreslení).

Co říkáte, že někteří lidé ještě na jehlu přidávají mince s tím, že ji víc zatíží a údajně čistí drážku od prachu?
Nadměrné zatěžování hrotu jehly je v podstatě ničení jak přenosky, tak gramofonové desky.

Gramofon má i závaží – co s ním? Jsou nějaké univerzální hodnoty?
Závaží slouží pro vyvážení raménka do rovnováhy a následné nastavení správného tlaku na hrot přenosky, ten je dán výrobcem. Je rozumné ho dodržovat.

Jak vás tak poslouchám, tak nabývám dojmu, že člověk sám dost dobře přenosku nenastaví tak, aby to bylo na 100%. Co se děje s vinylem, když je přenoska špatně nastavená?
Pokud je přenoska špatně nastavená dochází ke značnému opotřebení nejen přenosky, ale hlavně i gramofonové desky, navíc toto opotřebení je nevratné.

Tak co nám ještě z té údržby zůstalo?

Řemínky nejsou jen obyčejné kusy gumy, jak by se na první pohled mohlo zdát a jejich výroba je podstatně složitější než u gumiček které koupíte např. v papírnictví.

Což jsem moc netušil, ale říkal jste mi, že velice důležité jsou i konektory a kabely – co doporučujete a jak se nám to odrazí na poslechu?
Samozřejmě velice důležitou roli při poslechu hrají kabely jednak v samotném ramínku, ale také signálové kabely, které se liší od běžných signálových kabelů. Je tam mnohem menší napětí, zejména u moving coil přenosek. Konektorům pro gramofony bych věnoval obzvláště pozornost. Použil bych značkové nelépe z mědi.

Jak dlouho trvá pro vás jako odborníka servis jednoho gramofonu?

Seřízení všech parametrů u opravdu špičkového gramofonu může trvat i několik hodin. Ale vyplatí se. Zvuk opravdu stojí za to. U běžného gramofonu, kde některé parametry se ani nedají nastavit, může trvat i méně než hodinu.

Od gramofonu je blízko k vinylům, co říkáte na pračky vinylů, popř. máte recept jak hodně šetrně očistit desku od prachu a daktylů? Někteří lidé myjí desky roztokem lihu a destilky.
Pračky vinylových desek odstraní mokrou cestou veškeré nečistoty odsátím. Připravte se, že budete potřebovat tekutinu na bázi lihu. Do praček patří speciální antistatický roztok. Desky můžeme čistit také chemicky ručně. Nejčastěji je na to využíván izopropylalkohol, který má vhodné vlastnosti. Pokud se rozhodneme čistit desku vodou, tak jedině destilovanou. Pitná voda by nám díky rozpuštěným látkám dělala v drážce neplechu.

Co umístění gramofonu, běžně se staví přímo na komponenty, je lepší mezi komponent a gramofon dát nějakou desku?
Zásadně neumisťujeme gramofon na jiné komponenty. Gramofon má být na samostatné desce nejlépe namontované rovnou do zdi kvůli omezení vibrací, které mohou podstatně ovlivnit kvalitu zvuku.

Co poradíte člověku, který se rozhodně že si půjde koupit gramofon, na co má koukat, čeho se vyvarovat?
S požadavky souvisí i některé klíčové parametry gramofonu, které mohou mít významný vliv na kvalitu přehrávání, možnosti využití i životnost zařízení a desek. Konkrétně se jedná zejména o způsob pohonu talíře, kde se můžete rozhodnout mezi řemínkovým a přímým, dále o jde o typ jehly s variantami piezoelektrickou a elektromagnetickou a v neposlední řadě o typ raménka, jež může být rovné či zahnuté.

Určitě bych se vyvaroval gramofonů se zesilovačem, případně tunerem, to jsou opravdu gramofony určené pro nenáročný poslech.

Pokud máte nějaké dotazy, napište si Pavlovi na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Více z této kategorie: Jak se chovat k deskám? »